วิธีการจองและชำระเงิน (booking and pay)

วิธีการจองและชำระเงิน
  
    จองผ่านศูนย์บริการลูกค้า (Call Center)   จองผ่านอินเตอร์เน็ต   จองผ่านจุดจำหน่าย 
 
จองผ่านศูนย์บริการลูกค้า (Call Center)

  ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
  1. โทร 02 269 6999 เพื่อทำการจอง (เปิดบริการตลอด 24 ชม.)
2. รับรหัสการจอง
3. นำรหัสการจองและจำนวนเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

*หมายเหตุ :
     - ต้องชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดจาก Call Center เท่านั้น
     - เสียค่าธรรมเนียมการบริการ ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 20 บาท/รายการ ในต่างจังหวัด 25 บาท/รายการ
   
   
  การเช็คอินและรับตั๋วโดยสาร
  หลังจากชำระเงินแล้วท่านสามารถไปรับตั๋วโดยสารได้ในวันเดินทางที่ช่องจำหน่ายตั๋ว (ดูรายชื่อเคาน์เตอร์ออกตั๋วโดยสาร) โปรดรับตั๋วก่อนถึงเวลารถออกอย่างน้อย 30 นาที

ในการรับตั๋ว ให้ท่านแจ้งรหัสการจองพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (หรือบัตรอื่นที่ออกโดยราชการ) แก่เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ก่อนทำการออกตั๋วโดยสารหากข้อมูลของท่านไม่ชัดเจนเจ้าหน้าที่อาจขอให้ท่านแสดงเอกสารการชำระเงิน
   

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
รายชื่อเคาน์เตอร์ออกตั๋วโดยสาร
ไม่ได้ที่นั่ง คืนเงิน 100%
แอป จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
แอป จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
 
ข้อความบันทึกล่าสุด
รายเดือน
Thai Hotels Booking